Billboard Radio China Rock

資料

Billboard Radio China是亞洲首個以告示牌(Billboard)作主題的網上電台。Rock頻道為你播放各種類的搖滾歌曲,包括重金屬,抒情搖滾等。

聯絡方法

地址: 香港中環雲咸街49號余悅禮行202室
網站: www.billboardradiochina.com/music/rock
Facebook: www.facebook.com/BBRadioChina/

顯示更多 顯示較少

所有評論